Nhà mẫu căn hộ The Golden Star Quận 7

Căn hộ 2 PN

Nhà mẫu căn hộ 2 phòng ngủ Golden Star hình 1
Nhà mẫu căn hộ 2 phòng ngủ Golden Star hình 2
Nhà mẫu căn hộ 2 phòng ngủ Golden Star hình 3
Nhà mẫu căn hộ 2 phòng ngủ Golden Star hình 4
Nhà mẫu căn hộ 2 phòng ngủ Golden Star hình 5
Nhà mẫu căn hộ 2 phòng ngủ Golden Star hình 6

Căn hộ 3 PN

Nhà mẫu căn hộ 3 phòng ngủ Golden Star hình 1
Nhà mẫu căn hộ 3 phòng ngủ Golden Star hình 2
Nhà mẫu căn hộ 3 phòng ngủ Golden Star hình 3
Nhà mẫu căn hộ 3 phòng ngủ Golden Star hình 4
Nhà mẫu căn hộ 3 phòng ngủ Golden Star hình 5
Nhà mẫu căn hộ 3 phòng ngủ Golden Star hình 6
0908267961
Back to top